Gå till innehåll
Uppsala Ponnyklubb
Uppsala Ponnyklubb

Behandling av personuppgifter

EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna dataskyddsförordning, kallad GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Uppsala Ponnyklubb (org nr 817601–5587) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet.

Vilka personuppgifter klubben behandlar om dig
I samband med att du blir medlem i Uppsala Ponnyklubb lämnar du vissa uppgifter till klubben. Utöver det uppkommer uppgifter som i vilken grupp man deltar och deltagande i klubbaktiviteter när du deltar i verksamheten. Så länge du är medlem lagrar Uppsala Ponnyklubb uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, ridgruppstillhörighet och betalningshistorik. Är du under 18 år lagras även kontaktuppgifter till föräldrar och målsmän.

Angående cookies och data som kan komma att behandlas om du utnyttjar klubbens IT-tjänster, se den information som lämnas vid tillhandahållandet.

För vissa aktiviteter krävs att du använder tävlingsdatabasen. För sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter.

Varför klubben behandlar personuppgifter och hur länge
Klubben behandlar uppgifter för att kunna fakturera rid- och medlemsavgifter, skicka ut information och administrera deltagande i aktiviteter samt även för att framställa statistik som används för att planera och utveckla ridverksamheten. Föreningen vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst & Ryttare” till alla medlemmar.

Föreningen lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. När du inte längre är medlem rensas dina personuppgifter bort. Om föreningen behåller uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller liknande. Tillgången till uppgifterna begränsas utifrån det.

Klubben kan komma att lämna ut dina personuppgifter
För att kunna bedriva klubbens verksamhet är det i vissa fall så att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, dvs dessa är då s.k. personuppgiftsbiträden för klubben. De får då behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden: företag som bistår med tjänster som tillhandahållande av IT-lösningar (såsom för e-post, ordbehandling och telekommunikation, Hippocrates), redovisningtjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer). Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till ridskolan som är klubbens personuppgiftsbiträde när så sker.

Se även Svenska Ridsportförbundets integritetspolicy (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klubben använder även Idrott Online. Idrott Online är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet.

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar klubben inte uppgifter vidare om inte du informerats särskilt om det och klubben säljer inte uppgifter om sina medlemmar.

Dina rättigheter som registrerad

  • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Om föreningen mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter. Detta för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
  • Rätt till rättelse och komplettering. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras.
  • Rätt till begränsning och invändningar. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom att du kan framställa invändningar mot viss behandling.

Den som anser att Uppsala Ponnyklubb hanterar personuppgifter på̊ ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Här följer en länk som förklarar hur den berör föreningar:https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/det-har-behover-ni-gora/ Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta klubben om du har frågor om klubbens hantering av dina personuppgifter. Kontaktperson: Gabriella Pernler, Ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se

medlem

Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2022-11-11

Författare: Simon Tollstern

Sponsorer

Besöksadress

Vaksala-Lunda 33
754 73 Uppsala

Postadress

Vaksala-Lunda 33
754 73 Uppsala

Kontakta oss

018- 31 71 03
upk@uppsalaponnyklubb.se

Bankgiro
798-7365