Gå till innehåll
Uppsala Ponnyklubb
Uppsala Ponnyklubb

Betalningsinformation HT-24 för nya elever

Betalningsinformation NYA elever, höstterminen 2024 – 5 augusti tom 22 december

NYA elever bokar sin plats via upk@uppsalaponnyklubb.se

Nedan hittar du info om höstterminens priser, regler för anmälan, avanmälan och betalningsdatum mm

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via upk@uppsalaponnyklubb.se

När du har anmält dig och fått bekräftelse på bokad plats så kommer vi att skapa ett konto åt dig i vårt administrativa system Hippocrates Academy .

Inför varje termin så behöver du som målsman/elev hos oss godkänna avtalet på nytt vid din nästkommande inloggning på kontot. Vi gör detta för att vi rekommenderar att du/ni läser igenom avtalet som du hittar under inställningar i din elevportal, där hittar du all information om våra regler och rutiner för anmälan, avanmälan, betalning, igenridning, klädsel och stallregler.
När du godkänner avtalet så godkänner du samtidigt alla våra regler som finns i avtalet och är därmed bunden till att följa det.

Vi vill också informera om möjligheten att delbetala din/er kursavgift, säg till om detta i samband med att du mejlar oss och bokar din plats!

PRISLISTA HÖSTTERMINEN 2024

20 Ridlektioner, söndag 5 augusti tom lördag 22 december

Junior, född 2006 el senare 4 500 kronor (225 kr/lektion)
Junior, nybörjare
född 2006 el senare 4 050kronor (202,50kr/lektion) 10% RABATT

Senior, född 2005 el tidigare 5 300 kronor (265 kr/lektion)

Tillägg liten grupp (6 elever) senior 90 kronor per lektion träningselever, 60 kronor per lektion

Kursavgifterna faktureras via den mejl ni har angett på ert Hippocrateskonto och önskar du pappersfaktura så kan du kryssa i det på din portal vid inställningar.

Du ser också din ekonomi och dina fakturor via din elevportal.

Viktigt att ni skriver i det OCR-numret som står på fakturan vid inbetalning så underlättar det vårt arbete väsentligt. Om du har flera fakturor, gör varje inbetalning separat med sitt unika OCR-nummer. Slå ej ihop flera fakturor på en gemensam inbetalning, tack!

Påminnelseavgift: Om betalningen inte har inkommit i tid och vi måste skicka ut en påminnelse tar vi ut en påminnelseavgift om 100 kronor/påminnelse. Påminnelseavgiften kommer att läggas på nästa faktura som vi skickar till dig/er. Kom ihåg att ni alltid kan kontakta oss om ni önskar dela upp resterande betalning ytterligare så hittar vi en lösning tillsammans.

Anmälan är bindande och vi har följande regler vid avanmälan av plats:

Avanmälan av plats! När du har tackat ja till en plats via mejl och fått ett mejl från oss som bekräftar din bokning så är platsen bokad och anmälan bindande.

Om du avbokar din plats efter detta måste du ändå betala bokningsavgiften/ får du ej tillbaka bokningsavgiften, oavsett anledning till avbokning.

Din avbokning skall ske via upk@uppsalaponnyklubb.se senast 30 dagar före terminsstarten, höstterminen startar måndag vecka 32.
Vid senare avanmälan så är du betalningsskyldig för hela terminen, detta gäller oavsett anledning för avanmälan. Du har möjlighet att själv sälja din plats, se avtalet.

Betalningsdatum höstterminen 2024

Alla fakturor skall betalas inom 30 dagar från det att de är utskickade.

Bokningsavgift, 500 kronor – Så snart du har tackat JA till en plats och vi skapat ert konto så skickas fakturan på bokningsavgiften samt medlemsavgiften till dig via din angivna mejl.

Slutet av augusti – resterande kursavgift, faktura skickas ut ca 30 dagar innan

Vid delbetalning:

Bokningsavgift, 500 kronor – Så snart du har tackat JA till en plats och vi skapat ert konto så skickas fakturan på bokningsavgiften till dig via din angivna mejl.

Slutet av augusti 2024 - delbetalning 1, faktura skickas ca 30 dagar innan

Slutet av september 2024 - delbetalning 2, faktura skickas ca 30 dagar innan

Slutet av oktober 2024 - delbetalning 3, faktura skickas ca 30 dagar innan

Medlemsavgift 2024
Medlemsavgiften faktureras samtidigt som bokningsavgiften.

I medlemsavgiften ingår försäkringar hos Riksidrottsförbundet och Folksam samt att klubben betalar medlemsavgift till Upplands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet. Vi är därmed anslutna till SvRF vilket garanterar kvalitet på hästar, personal och anläggning. Medlemsavgiften är obligatorisk.

Junior 250 kronor Senior 300 kronor

Välkommen till oss på UPK – på nästa sida kan du läsa lite mer om vår nivåindelning!

Nivåindelning vid UPK

Observera att det är vårterminens nivå som kommer stå på din grupp när du anmäler dig – eventuella nivåbyten för grupperna sker i systemet under sommaren.
Din ridlärare informerar mot slutet av terminen om gruppen byter nivå.

Vi har 10 olika nivåer på både junior- och seniorgrupperna. Vi har även Dressyrgrupper för seniorer och Träningsgrupper för juniorer och seniorer som vill vara extra aktiva och spendera mer tid i stallet, även avsuttet.

Vi ridlärare utgår från ett Utbildningskompendie som vi gemensamt arbetat fram och regelbundet reviderar. Det första utbildingskompendiet skapades i mitten av 90-talet och har reviderats ca 20 ggr under dessa år. Vi har en tydlig utbildningsplan för varje nivå som vi alla jobbar utifrån. Varje ridlärare tar fram terminsplaneringar för sina grupper utifrån kompendiet.

När det gäller ridundervisningen på UPK så jobbar vi alla utifrån vissa kriterier för att skapa en bra miljö för hästar, personal, elever och besökare.

Säkerhet – för hästar och människor, såväl i stallet som i manegen.

Hästvälfärd – våra skolhästars bästa kommer alltid i första rummet. Det innebär att vår undervisning utgår från att alla hästar ska ha ”roligt på jobbet” och vara nöjda efter varje ridlektion. Vi anpassar vilka ryttare som rider på vilka hästar samt vilka övningar vi gör på lektionerna.

Utbildning – befästa kunskaper och lära sig nya saker i rätt turordning för bästa utveckling

Kvalité – vår utbildningstrappa och gruppindelning säkerställer kvalitén och likriktningen i vår undervisning

Trygghet – såväl ridlärare, hästar, elever och målsmän skall känna sig trygga med undervisningen och miljön i stallet, ridhuset och på anläggningen i stort

Nivåbyte – sker när eleven/gruppen har befäst sina kunskaper på nuvarande steg och därmed är redo för nya kunskaper på ett säkert och utvecklande sätt för häst och ryttare

I första hand så flyttar vi upp hela gruppen. En del elever rider flera lektioner i veckan hos oss på UPK, eller rider även på egen häst, medryttarhäst eller på annan ridskola. Då utvecklas man oftast fortare än gruppen och i dessa fall kan då eleven flyttas upp någon nivå fortare än resten av gruppen. Detta sker då i dialog mellan ridlärare/elev-målsman.

Alla ryttare/elever utvecklas när man rider i grupp även om inte alla elever kan ”exakt lika mycket” – här har våra ridlärare utbildning, erfarenhet och kompetens att anpassa hästar, övningar, instruktioner så att alla elever i gruppen utvecklas.

TACK för att du som elev/förälder har förtroende för att våra ridlärare alltid jobbar för att skapa bästa förutsättningar för samtliga elever och hästar vid varje ridlektion.

TACK också för att du har förståelse för att hästar är ”levande ting” vilket gör att våra ridlärare alltid behöver läsa av hästarna vid varje lektion och utifrån det göra eventuella justeringar av dagens övning. Vi ser också till att hela tiden fördela hästarna mellan eleverna så att vi får rätt häst till rätt ryttare och rätt ryttare till rätt häst.

Nivå 1 – nybörjare, här rider man 1 termin
Nivå 2 – här rider man 2 terminer
Nivå 3 och uppåt – här rider man 2 -3 -4 terminer per nivå – ju högre nivå, ju fler terminer

Skulle man flytta upp en nivå varje termin så skulle man ju vara ”klar” och uppe på högsta nivån efter 5 år 😉 och efter 5 år är man fortfarande i starten på sin ryttarkarriär och har massor kvar att lära sig. Ridning tar tid att lära sig och det är viktigt att ”skynda långsamt”, inte minst ur säkerhetssynpunkt men också för att befästa kunskapen ordentligt så man får en bra grund att utgå ifrån.

Det är också mer än själva ridningen som skall klaras av för de olika stegen innan man är redo att ”flytta upp”. Exempelvis att själv kunna borsta, kratsa hovarna, tränsa, sadla sin häst före/efter ridlektionen. Att kunna spänna sadelgjorden och sitta upp själv, att själv kunna ändra till rätt stigläderlängd när du sitter till häst osv

Att kunna och vilja rida olika typer av hästar är en annan sak som vägs in. På de lägre nivåerna går våra mest erfarna, trygga hästar med. När man sen avancerar uppåt i nivåerna så slussas successivt andra hästar in, hästar som inte varit här lika länge, som kanske är lite piggare och som kräver ryttare som kommit lite längre i sin utbildning. Det är ett sätt att utvecklas som ryttare som är viktigt men det kräver också att man är redo för det – annars ökar risken för olyckor och att man som ryttare blir skrämd och att hästen blir osäker i sitt arbete.

VIKTIGT att komma ihåg och förstå är att även om man rider på samma nivå under flera terminer så utvecklas man och lär sig nya saker, det finns en långsiktig plan som bygger på utbildning och beprövad erfarenhet.

VIKTIGT att komma ihåg är också att det är naturligt och nödvändigt med platåer där det känns som att man står stilla i sin utveckling. Under platåerna så befäster vi kunskapen för att därefter vara redo att komma vidare. Det är också naturligt och normalt att ibland känna att man går bakåt i sin utveckling, det ingår i all inlärning och i all idrott.

ÖKAD TRÄNINGSDOS – i all sport så krävs det att man ibland ökar sin träningsdos för att komma vidare. Här har vi full förståelse för att det kanske av bla ekonomiska skäl inte finns möjlighet att rida 2,3,4 lektioner per vecka men då kan man i stället exvis göra följande för att utvecklas:

-Komma ut till stallet även när man inte rider för att titta när andra rider – otroligt nyttigt och lärorikt
-Komma ut till stallet och umgås/sköta om hästarna – viktigt att lära sig läsa hästar, hantera hästar, -umgås med hästar – det utvecklar dig som ryttare
-Bli skötare på en lektionshäst
-Delta på våra avsuttna teoritillfällen, föreläsningar mm
-Delta på skollovens läger och kurser
-Boka Elevens val, Drop-In lektioner etc
-Delta på klubbtävlingar (öppet för alla från nivå 3 och uppåt)
-Läsa bra litteratur om hästar, ridlära mm
-Läsa hästkunskapssajten på SvRFs hemsida och göra deras kunskapstest om hästar och ridning

Du kan alltid prata med din ridlärare om du har frågor av olika slag alternativt mejlar du oss på kontoret.

Välkommen till en ny, rolig och lärorik termin tillsammans med oss på UPK 😊

Publicerad: 2024-04-16

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Författare: Gabriella Pernler

Sponsorer

Besöksadress

Vaksala-Lunda 33
754 73 Uppsala

Postadress

Vaksala-Lunda 33
754 73 Uppsala

Kontakta oss

018- 31 71 03
upk@uppsalaponnyklubb.se

Bankgiro
798-7365